Raymond T.L.Tse & Co.谢天良律师行                        [Eng英文][繁体中文][间体中文]

 

职位招聘

 

本律师行招聘以下职位:

  • 顾问律师

 

 

有意申请者可将履历、近照、推荐信、期望薪金和有关文件:

 (1) 寄往香港中环士丹利街50号信诚广塲10字楼A室

      谢天良律师行谢律师收;或

 (2) 电邮至 rtc@rtlaw.com.hk

 

所有申请,将予以保密。

 

 

返回关于我们

返回主页

 

版权所有

免责声明